Przeszkolonych*

* stan na dzień 01.01.2022 r

Przeegzaminowanych*

Nadchodzące wydarzenia

Tradycja

Nasze stowarzyszenie istnieje od 1926 roku i jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Działalność rzeczoznawczą prowadzimy od 1928 roku

Doświadczenie

Szkolenia i egzaminy stacjonarne

Nasze szkolenia i egzaminy praktyczne odbywają się w dobrze zorganizowanych i wyposażonych labolatoriach, na sprzęcie umożliwiającym pełne zrozumienie przedstawianych zagadnień.

Profesjonalizm

Rzeczoznawstwo

Zespół rzeczoznawców zrzesza wybitnych specjalistów z dużym dorobkiem naukowym i zawodowym legitymujących się tytułem “dyplomowany rzeczoznawca SIMP” w różnych zakresach specjalizacji.

Nowoczesność

Szkolenia i egzaminy on-line

Prowadzimy szkolenia i egzaminy on-line wykorzystując dostosowaną do naszych potrzeb, w pełni profesjonalną i spełniającą najwyższe wymogi bezpieczeństwa platformę do zdalnego nauczania.

 

Współpraca

Hydraulika siłowa

Od 1971 r. przeszkolono w ośrodku ponad 4000 osób z układów napędu hydraulicznego z firm z całej Polski.

Obecnie, we współpracy z Laboratorium Napędów Hydraulicznych i Wibroakustyki Maszyn PWr – Certyfikowanym Centrum Edukacyjnym CETOP – prowadzimy szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie projektowania, montażu, testowania, eksploatowania i diagnostyki układów napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych, po których uzyskuje się certyfikat CETOP uznawany w całej Europie.

Nadchodzące wydarzenia

Posiadamy certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 z zakresu komisji energetycznych, szkoleń specjalistycznych, szkoleń rzeczoznawców,  szkoleń z zakresu systemów zarządzania.

Certyfikat nr CSJ/308/2020/25 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.