Egzamin na uprawnienia cieplne eksploatacja (E2) i dozór (D2) i gazowe eksploatacja (E3) i dozór (D3)

 

Egzamin energetyczny obejmujący urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym i montażowym jest przeprowadzany przed przed Komisją Kwalifikacyjna Nr 128, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy SIMP Oddział we Wrocławiu.

Cennik