Obsługa podestów ruchomych samojezdnych

 

Szkolenie umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych do obsługi podestów ruchomych (podnośników koszowych) oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach operatorów podnośników koszowych, instalatorów, pracowników budowlanych, firm reklamowych.

W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:

– znajomość budowy dźwignicy,

– umiejętność obsługi dźwignicy,

– znajomość przepisów dozoru technicznego,

– znajomość przepisów BHP

Szkolenie obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne z zakresu:

I P

– podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (tzw. podnośniki nożycowe)

– podesty ruchome przewoźne (tzw. pająki podczepiane pod samochód),

– podesty ruchome samojezdne (montowane na pojeździe – podnośniki koszowe)

II P

– podesty ruchome wiszące,

– podesty ruchome masztowe,

– podesty ruchome stacjonarne,

Szkolenie składa się z wykładów teoretycznych oraz szkoleń praktycznych, zakończonych egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego do 3 tygodni po ukończonym kursie. Zdany egzamin na operatora podestów daje 5- letnie uprawnienia do ich obsługi w zależności od wyboru danej kategorii uprawnień niezależnie od:

– udźwigu

– typu

– sposobu napędu

– wysokości podnoszenia

Cennik