Opłaty członkowskie

Wysokość rocznej składki członkowskiej: 120 zł

Wysokość rocznej składki członkowskiej dla emerytów: 60 zł

Nr rachunku bankowego: 73 1020 5242 0000 2702 0166 8565