Szkolenia przygotowujące do egzaminu na uprawnienia cieplne eksploatacja (E2) i dozór (D2) i gazowe eksploatacja (E3) i dozór (D3)

 

Szkolenie przygotowuje do egzaminu energetycznego obejmującego urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym i montażowym i jest zakończone egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjna Nr 128, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy SIMP Oddział we Wrocławiu.

Cennik

* w przypadku odbywania szkolenia na obydwie grupy cena za drugą grupę to 100 zł

Podane powyżej koszty są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT