Szkolenie z obsługi dźwigów towarowo-osobowych

 

Program szkolenia

I D – dźwigi towarowe i szpitalne ze sterowaniem wewnętrznym

II D – dźwigi budowlane:

– towarowe

– wyciągi towarowe przewoźne i przenośne

– towarowo-osobowe

Szkolenie składa się z wykładów teoretycznych oraz szkoleń praktycznych, zakończonych egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, mającym ustawowy obowiązek wyznaczenia terminu do 3 tygodni po ukończonym kursie.

Cennik