Szkolenie obsługi autoklawów i destylatorów

 

Program szkolenia

– fizyczne podstawy sterylizacji

– budowa autoklawu i destylatora

– obsługa autoklawu i destylatora

– bezpieczeństwo i higiena pracy

– dozór techniczny

– zajęcia praktyczne

Uczestnicy uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Cennik szkolenia

Podane powyżej koszty są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT