Szkolenia przygotowujące do pracy z substancjami zubożających warstwę ozonową (SZWO) i F-gazami, kategorii 1

 

Szkolenie dla osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu UDT dla personelu kategorii 1 z rozszerzeniem zgodnie z ustawą.

Celem szkolenia, w wyniku którego słuchacze uzyskują stosowny certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego, jest zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w trakcie instalowania, konserwacji lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacji i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła

Szkolenie zakończone jest egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przy Politechnice Wrocławskiej, akredytacja UDT FGAZ-S/27/0018/16

Cennik

Kwota zwolniona z podatku VAT