Wykaz Kół i Zarządów

Lp Nr Koła Nazwa Koła Liczba członków (31.12.2018 r) Zarząd na kadencję 2018-2022
1. 4 Whirlpool SA 14 Prezes W. Kozula
Skarbnik W. Pilarski
Sekretarz P. Wąsik
2. 6 Koło Sekcji Poligrafów Wrocł. Drukarnia Naukowa 19 Prezes J. Okupnik
Skarbnik E. Babuch
W. Szczepański
3. 8 Przeds. Serwisowe Zesp. Elektrociepłowni Sp. z o.o. 7 Prezes W. Dreko
Sekretarz J. Joppe
4. 17 Koło Techniki Wojskowej 20 Prezes G. Drogowski
V-c prezes J. Jakubowski
  Skarbnik D. Ornatowski
Sekretarz M. Miara
5. 19 Politechnika Wrocławska 213 Prezes M. Młyńczak
wice prezes A.Bielański
6. 32 Urząd Dozoru Technicznego 25 Prezes M. Baran
Skarbnik J. Mościcki
Sekretarz P. Niemczyk
7. 35 Okręgowy Urząd Miar 12 Prezes M. Koczewicz
wice P. Karasz
Skarbnik A. Kiszka
Sekretarz K. Grubecka
8. 40 Koło Seniorów 14 Prezes A. Basara
wice Z. Augul
Skarbnik J. Rzepecki
Sekretarz E. Hadro
9. 53 Koło Dolnośląskie 42 Prezes A. Hiczuk