Obsługa wózków jezdniowych akumulatorowych i spalinowych

 

Szkolenie z obsługi wózków jezdniowych, obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne z zakresu:

III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (wózki widłowe)

I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane

(ładowarki teleskopowe np. typu Manitou)

Rodzaje wózka specjalizowanego:

– z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

– ze zmiennym wysięgiem

Posiadanie kategorii I WJO uprawnia do obsługi wszystkich kategorii uprawnień (II WJO oraz III WJO)

Szkolenie składa się z wykładów teoretycznych oraz szkoleń praktycznych, zakończonych egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego do 3 tygodni po ukończonym kursie. Zdany egzamin na obsługę wózków widłowych daje 5- letnie uprawnienia do ich obsługi w zależności od wyboru danej kategorii uprawnień niezależnie od:

– udźwigu

– typu

– sposobu napędu

– wysokości podnoszenia

Cennik