Konferencje

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

NSHP

Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna

NAPĘDY I STEROWANIA HYDRAULICZNE I PNEUMATYCZNE

TENDENCJE ROZWOJOWE MASZYN I URZĄDZEŃ

W TECHNICE PŁYNOWEJ I AUTOMATYCE

Trzebieszowice, Zamek Na Skale, 13-15 październik 2021

Pod patronatem Prezesa Zarządu Głównego SIMP Piotra Janickiego

Prezydenta CETOP Europejskiego Komitetu ds. Hydrauliki i Pneumatyki Stefana Königa