Egzamin SZWO i F-gazy, kategoria 1 z certyfikatem dla personelu

 

Szkolenie zakończone jest egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przy Politechnice Wrocławskiej, akredytacja UDT FGAZ-S/27/0018/16

Cennik

Kwota zwolniona z podatku VAT