Egzamin UDT na obsługę podestów ruchomych samojezdnych

 

Egzamin odbywa się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego do 3 tygodni po ukończonym kursie. Zdany egzamin na operatora podestów daje 5- letnie uprawnienia do ich obsługi w zależności od wyboru danej kategorii uprawnień niezależnie od:

– udźwigu

– typu

– sposobu napędu

– wysokości podnoszenia

Cennik