tel. /faks: 71 344 29 25 simp@not.wroc.pl

Konkursy

 

 

 

  Wyniki XXVII edycji Konkursu Prac Dyplomowych im. Prof. Romana Sobolskiego w zakresie mechaniki i budowy maszyn organizowanego przez Koło SIMP przy Politechnice Wrocławskiej.

 

 Z wydziału Mechanicznego nagrodę OW SIMP we Wrocławiu uzyskała praca :

  mgr inż. Agnieszki OSTROWSKIEJ 

  pt. „Ocena jakości elektrod zasadowych w procesie produkcyjnym poprzez korelację między zawartością wodoru w stopiwie i wilgotnością        otuliny”

  Praca wykonana pod kierunkiem:

  prof. dra hab. inż. Zbigniewa Mirskiego

  

 Z Wydziału Mechaniczno – Energetycznego nagrodę przyznano pracy:

  mgr inż. Pawła SOKALSKIEGO

  pt. „Projekt bezzałogowego statku powietrznego o masie 5 kg”

  wykonanej pod kierunkiem:

  dra inż. Michała Grabowskiego  


 

 Wyniki XXVIII edycji Konkursu Prac Dyplomowych im. Prof. Romana Sobolskiego w zakresie mechaniki i budowy maszyn organizowanego przez Koło SIMP przy Politechnice Wrocławskiej. 

 

Z wydziału Mechanicznego nagrodę OW SIMP we Wrocławiu uzyskała praca : 

1. inż Łukasza SZCZECIŃSKIEGO – “Systemy nadzoru i sterowania nawadniania upraw polowych deszczownią i szpulową” 

– wykonaną pod kierunkiem dra inż Marcina Pawlaka – (praca inżynierska). 

 

 Z wydziału Mechanicznego – Energetycznego nagrodę OW SIMP we Wrocławiu uzyskała praca : 

2. mgr inż. Łukasza WALENCKIEGO – “Research of the gasket user in flange joint in eryogenic temperatures” 

– wykonana pod kierunkiem dra inż. Przemysława Jaszaka – (praca magisterska) . 


 

Wyniki XXVIX edycji Konkursu Prac Dyplomowych im. Prof. Romana Sobolskiego w zakresie mechaniki i budowy maszyn organizowanego przez Koło SIMP przy Politechnice Wrocławskiej. 

 Z wydziału Mechanicznego nagrodę OW SIMP we Wrocławiu uzyskała praca : 

1. Mgr inż Łukasz Porażka – “Nowatorska technologia lutowania miękkiego tytanu oraz stopów aluminium i magnesu, poprzez opracowane powłoki galwaniczne”

– wykonaną pod kierunkiem Prof. dr hab. inż Zbigniewa Mirskiego – praca magisterska).

 

  Z wydziału Mechanicznego – Energetycznego nagrodę OW SIMP we Wrocławiu uzyskała praca : 

2. inż Krzysztofa Kieca – “Analiza zysków ciepła w pompie zębatej o zazębieniu zewnętrznym”

– wykonana pod kierunkiem dra hab. inż Piotra Osińskiego – (praca inżynierska). 

 


   Wyniki IX edycji Najlepsze osiągnięcie techniczne roku 2015 w kategorii Prace naukowo-badawcze

 

I miejsce zajął zespół z Politechniki Wrocławskiej w składzie:

   prof. zw. dr hab. inż. Piotr Dudziński  

   mgr inż. Adam Konieczny

  za projekt : Mechatroniczny pojazd gąsienicowy nowej generacji o adaptacyjnej mobilności do serwisowania cięgien linowych i transportu     
                       specjalnego.


  Wyniki XI edycji Najlepsze osiągnięcie techniczne roku 2017 w kategorii Prace naukowo-badawcze

I miejsce zajął zespół z Politechniki Wrocławskiej w składzie:

  prof. zw. dr hab. inż. Piotr Dudziński  

  mgr inż Gustaw Sierzputowski

   mgr inż. Adam Konieczny

   za projekt : Nowej generacji elektryczny pojazd o adaptacyjnych właściwościach eksploatacyjnych jako platforma bazowa dla
                       
 uniwersalnych aplikacji.


  

Wyniki XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepsza pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej za rok akademicki 2014/2015 i z Oddziału Wrocławskiego, nagrody i wyróżnienia otrzymali niżej podani absolwenci z Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechanicznego:

  

  1. III miejsce  mgr inż. PĘKALA Piotr 

 Analiza technologii spawania w procesie CMT (Cold Metal Transfer) w porównaniu z klasyczną metodą MAG

  Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. nadzw. PWr

  

 Wyróżnienie mgr inż. SZCZUREK Krzysztof

  Robot inspekcyjny na podwoziu kołowym o zwiększonej mobilności do lokomocji na podłożu ferromagnetycznym

  Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński, prof. zw. PW  

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–  

Wyniki XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepsza pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej za rok akademicki 2015/2016 i 2016/2017 z Oddziału Wrocławskiego, nagrody i wyróżnienia otrzymali niżej podani absolwenci z Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechanicznego:

  II miejsce  mgr inż. OSTROWSKA Agnieszka 

Ocena jakości elektrod zasadowych w procesie produkcyjnym poprzez korelację między zawartością wodoru w stopiwie i wilgotnością otuliny.

  III miejsce  mgr inż. SINCLAIR Cameron Mark

 Numerical incestigation of an emergency release of a eryogenics gas into confined space .

 Promotor: dr  inż. Ziemowit Malecha 

 Wyróżnienie mgr inż. SZCZUREK Krzysztof

  Projekt wysokospadowej turbiny wodnej .

  Promotor: dr inż. Przemysław Szulc

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyniki XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepsza pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej za rok akademicki 2017/2018 i z Oddziału Wrocławskiego, nagrody i wyróżnienia otrzymali niżej podani absolwenci z Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechanicznego:

  II miejsce  mgr inż. PORAŻKA Łukasz

Nowatorska technologia lutowania miękkiego tytanu oraz stopów aluminium i magnezu, poprzez opracowanie powłoki galwanicznej. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski.

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogólnopolski Konkurs Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

DYPLOM

za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie SIMP na

“Najlepsze osiągniecie techniczne 2018 roku” 

w kategorii : osiągnięcia wdrożone w przemyśle 

za opracowanie i wdrożenie przez zespół pracowników : Politechniki Wrocławskiej Wydział Mechaniczny w składzie:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski , mgr inż Ireneusz Ciepacz , dr inż. Tomasz Wojdat , dr hab. inż. Kazimierz Granat

osiągnięcia technicznego pt.:

“Nowatorskie technologie lutowania miękkiego i twardego trudno spajalnych stopów aluminium,

magnesu i tytanu w połączeniach różnoimiennych” 

Poznań , 5 czerwca 2019 roku

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wyniki XII edycji konkursu na “Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2018 Roku”

Wyróżnienie – dyplom uznania

Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny

Tytuł osiągnięcia:

“Demonstrator badawczy nowej generacji kompleksowego systemu automatycznego
wspomagania operatora mobilnych maszyn z manipulatorem roboczym”

Autorzy osiągnięcia:

prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński,
dr inż. Andrzej Kosiara

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________