tel. /faks: 71 344 29 25 simp@not.wroc.pl

Konkursy

 

 

 

  Wyniki XXVII edycji Konkursu Prac Dyplomowych im. Prof. Romana Sobolskiego w zakresie mechaniki i budowy maszyn organizowanego przez Koło SIMP przy Politechnice Wrocławskiej.

 

 Z wydziału Mechanicznego nagrodę OW SIMP we Wrocławiu uzyskała praca :

  mgr inż. Agnieszki OSTROWSKIEJ 

  pt. „Ocena jakości elektrod zasadowych w procesie produkcyjnym poprzez korelację między zawartością wodoru w stopiwie i wilgotnością        otuliny”

  Praca wykonana pod kierunkiem:

  prof. dra hab. inż. Zbigniewa Mirskiego

  

 Z Wydziału Mechaniczno – Energetycznego nagrodę przyznano pracy:

  mgr inż. Pawła SOKALSKIEGO

  pt. „Projekt bezzałogowego statku powietrznego o masie 5 kg”

  wykonanej pod kierunkiem:

  dra inż. Michała Grabowskiego  


 

 Wyniki XXVIII edycji Konkursu Prac Dyplomowych im. Prof. Romana Sobolskiego w zakresie mechaniki i budowy maszyn organizowanego przez Koło SIMP przy Politechnice Wrocławskiej. 

 

Z wydziału Mechanicznego nagrodę OW SIMP we Wrocławiu uzyskała praca : 

1. inż Łukasza SZCZECIŃSKIEGO – “Systemy nadzoru i sterowania nawadniania upraw polowych deszczownią i szpulową” 

– wykonaną pod kierunkiem dra inż Marcina Pawlaka – (praca inżynierska). 

 

 Z wydziału Mechanicznego – Energetycznego nagrodę OW SIMP we Wrocławiu uzyskała praca : 

2. mgr inż. Łukasza WALENCKIEGO – “Research of the gasket user in flange joint in eryogenic temperatures” 

– wykonana pod kierunkiem dra inż. Przemysława Jaszaka – (praca magisterska) . 


 

Wyniki XXVIX edycji Konkursu Prac Dyplomowych im. Prof. Romana Sobolskiego w zakresie mechaniki i budowy maszyn organizowanego przez Koło SIMP przy Politechnice Wrocławskiej. 

 Z wydziału Mechanicznego nagrodę OW SIMP we Wrocławiu uzyskała praca : 

1. Mgr inż Łukasz Porażka – “Nowatorska technologia lutowania miękkiego tytanu oraz stopów aluminium i magnesu, poprzez opracowane powłoki galwaniczne”

– wykonaną pod kierunkiem Prof. dr hab. inż Zbigniewa Mirskiego – praca magisterska).

 

  Z wydziału Mechanicznego – Energetycznego nagrodę OW SIMP we Wrocławiu uzyskała praca : 

2. inż Krzysztofa Kieca – “Analiza zysków ciepła w pompie zębatej o zazębieniu zewnętrznym”

– wykonana pod kierunkiem dra hab. inż Piotra Osińskiego – (praca inżynierska). 

 


 

  Wyniki IX edycji Najlepsze osiągnięcie techniczne roku 2015 w kategorii Prace naukowo-badawcze

 

I miejsce zajął zespół z Politechniki Wrocławskiej w składzie:

  prof. zw. dr hab. inż. Piotr Dudziński  

   mgr inż. Adam Konieczny

  za projekt : Mechatroniczny pojazd gąsienicowy nowej generacji o adaptacyjnej mobilności do serwisowania cięgien linowych i transportu specjalnego.  


  

Wyniki XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepsza pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej za rok akademicki 2014/2015 i z Oddziału Wrocławskiego, nagrody i wyróżnienia otrzymali niżej podani absolwenci z Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechanicznego:

  

  1. III miejsce  mgr inż. PĘKALA Piotr 

 Analiza technologii spawania w procesie CMT (Cold Metal Transfer) w porównaniu z klasyczną metodą MAG

  Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. nadzw. PWr

  

 Wyróżnienie mgr inż. SZCZUREK Krzysztof

  Robot inspekcyjny na podwoziu kołowym o zwiększonej mobilności do lokomocji na podłożu ferromagnetycznym

  Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński, prof. zw. PW  

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–