Konkursy

 

 

 

Najlepsze Osiągnięcia Techniczne kategoria prace
naukowo-badawcze ZG SIMP

XIV – edycja 2021 r.

 

Nagroda I – stopnia

w kategorii wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska

 

Pierwsza w Polsce kompleksowa suszarnia dedykowana leczniczym konopiom włóknistym i ziołom

  

prof. dr  hab. Zbigniew Mirski

mgr inż. Zbigniew Fałek

mgr Janusz Cieślak

mgr Monika Cieślak

mgr Grzegorz Skrzypczak

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  

Najlepsze Osiągnięcia Techniczne- kategoria prace naukowo – badawcze ZG SIMP

       XIII – edycja 2019 r.

 

   Nagroda I – stopnia

       w kategorii „N” – prace i stanowiska naukowo-badawcze

 Wysokociśnieniowa pompa zębata serii WTF – opracowanie techniczne  i naukowo-badawcze

 

dr hab. inż. Piotr Osiński

mgr Rafał Cieśliński

prof. Wacław Kollek

mgr Paweł Bury

mgr Janusz Rutański

inż. Kazimierz Maga

techn. Leon Lorek

 

Nagroda III – stopnia

w kategorii „P”- osiągnięcia wdrożone w przemyśle

 Nowatorska technologia klejenia węglików spiekanych w wielkogabarytowych nożach do rozdrabniania gumy

 prof. dr  hab. Zbigniew Mirski

dr hab. Inż. Kazimierz Granat, prof. uczelni

mgr Jan Stankiewicz

techn. Tomasz Wilk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dolnośląski Mistrz Techniki 2019 – sukces Wydziału Mechanicznego PWr.

Informujemy, że w dniu 11 grudnia b.r. w budynku NOT-u we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia nagród w tradycyjnym konkursie organizowanym przez Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Tytuł Mistrza Techniki Dolnego Śląska w 2019 roku za rozwiązanie pt. „Nowatorskie technologie lutowania miękkiego   i twardego trudno spajalnych stopów aluminium, tytanu i magnezu w połączeniach różnoimiennych” , wdrożone w 2018 roku,  zdobył zespół kierowany przez prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Mirskiego, w którym znaleźli się ponadto: dr inż. Ireneusz Ciepacz, dr inż. Tomasz Wojdat i dr hab. inż. Kazimierz Granat, prof. uczelni.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nagroda Specjalna Oddziału Wojewódzkiego SIMP we Wrocławiu dla autora dyplomowej pracy inżynierskiej, wykonanej na Wydziale Mechanicznym oraz autora pracy magisterskiej , wykonanej na Wydziale Mechaniczno – Energetycznym Politechniki Wrocławskiej, w roku ak. 2018/2019

1. Dawid Uchmanowicz – „Zwiększenie efektywności produkcji elementów elektronicznych (SMD) , lutowanych na płytkach drukowanych”

    – praca wykonana pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. Zbigniewa Mirskiego.

    (praca inżynierska) Wydział Mechaniczny.

2. inż. Piotr Strzelczyk – „Projekt stanowiska do badania przepływomierzy zaworów i pomp”

– wykonaną pod kierunkiem : dra inż. Tomasza Tietze 

(praca magisterska) Wydział Mechaniczno – Energetyczny. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NAGRODA I stopnia w Konkursie Wrocławskiej Rady FSNT NOT

„Za wybitne osiagnięcia w dziedzinie techniki”

zrealizowane w 2017 roku praca pt.

„Nowatorskie technologie lutowania miękkiego i twardego trudno spawalnych stopów aluminium magnezu i tytanu w połączeniach różnoimiennych”

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Zespół autorski: prof.dr hab.inż Zbigniew Mirski, mgr inż. Ireneusz Ciepacz, dr inż. Tomasz Wojdat, dr hab.inż Kazimierz Granat, prof.nadzw.PWr.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wyniki XXVII edycji Konkursu Prac Dyplomowych im. Prof. Romana Sobolskiego w zakresie mechaniki i budowy maszyn organizowanego przez Koło SIMP przy Politechnice Wrocławskiej. 

Z wydziału Mechanicznego nagrodę OW SIMP we Wrocławiu uzyskała praca :

 mgr inż. Agnieszki OSTROWSKIEJ 

 pt. „Ocena jakości elektrod zasadowych w procesie produkcyjnym poprzez korelację między zawartością wodoru w stopiwie i wilgotnością otuliny”

 Praca wykonana pod kierunkiem:

 prof. dra hab. inż. Zbigniewa Mirskiego

 

Z Wydziału Mechaniczno – Energetycznego nagrodę przyznano pracy:

 mgr inż. Pawła SOKALSKIEGO

 pt. „Projekt bezzałogowego statku powietrznego o masie 5 kg”

 wykonanej pod kierunkiem:

 dra inż. Michała Grabowskiego  


 

 Wyniki XXVIII edycji Konkursu Prac Dyplomowych im. Prof. Romana Sobolskiego w zakresie mechaniki i budowy maszyn organizowanego przez Koło SIMP przy Politechnice Wrocławskiej. 

 

Z wydziału Mechanicznego nagrodę OW SIMP we Wrocławiu uzyskała praca : 

1. inż Łukasza SZCZECIŃSKIEGO – „Systemy nadzoru i sterowania nawadniania upraw polowych deszczownią i szpulową” 

– wykonaną pod kierunkiem dra inż Marcina Pawlaka – (praca inżynierska).

 

Z wydziału Mechanicznego – Energetycznego nagrodę OW SIMP we Wrocławiu uzyskała praca : 

2. mgr inż. Łukasza WALENCKIEGO – „Research of the gasket user in flange joint in eryogenic temperatures” 

– wykonana pod kierunkiem dra inż. Przemysława Jaszaka – (praca magisterska) . 


 

Wyniki XXIX edycji Konkursu Prac Dyplomowych im. Prof. Romana Sobolskiego w zakresie mechaniki i budowy maszyn organizowanego przez Koło SIMP przy Politechnice Wrocławskiej. 

Z wydziału Mechanicznego nagrodę OW SIMP we Wrocławiu uzyskała praca : 

1. Mgr inż Łukasz Porażka – „Nowatorska technologia lutowania miękkiego tytanu oraz stopów aluminium i magnesu, poprzez opracowane powłoki galwaniczne”

– wykonaną pod kierunkiem Prof. dr hab. inż Zbigniewa Mirskiego – praca magisterska).

 

 Z wydziału Mechanicznego – Energetycznego nagrodę OW SIMP we Wrocławiu uzyskała praca : 

2. inż Krzysztofa Kieca – „Analiza zysków ciepła w pompie zębatej o zazębieniu zewnętrznym”

– wykonana pod kierunkiem dra hab. inż Piotra Osińskiego – (praca inżynierska). 


Wyniki IX edycji Najlepsze osiągnięcie techniczne roku 2015 w kategorii Prace naukowo-badawcze 

  I miejsce zajął zespół z Politechniki Wrocławskiej w składzie:

  prof. zw. dr hab. inż. Piotr Dudziński  

   mgr inż. Adam Konieczny

  za projekt : Mechatroniczny pojazd gąsienicowy nowej generacji o adaptacyjnej mobilności do serwisowania cięgien linowych i transportu
specjalnego.


 Wyniki XI edycji Najlepsze osiągnięcie techniczne roku 2017 w kategorii Prace naukowo-badawcze

I miejsce zajął zespół z Politechniki Wrocławskiej w składzie:

 prof. zw. dr hab. inż. Piotr Dudziński  

  mgr inż Gustaw Sierzputowski

  mgr inż. Adam Konieczny

  za projekt : Nowej generacji elektryczny pojazd o adaptacyjnych właściwościach eksploatacyjnych jako platforma bazowa dla
 uniwersalnych aplikacji.


 

Wyniki XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepsza pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej za rok akademicki 2014/2015 i z Oddziału Wrocławskiego, nagrody i wyróżnienia otrzymali niżej podani absolwenci z Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechanicznego:

 

  1. III miejsce  mgr inż. PĘKALA Piotr

Analiza technologii spawania w procesie CMT (Cold Metal Transfer) w porównaniu z klasyczną metodą MAG

 Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. nadzw. PWr

 

Wyróżnienie mgr inż. SZCZUREK Krzysztof

 Robot inspekcyjny na podwoziu kołowym o zwiększonej mobilności do lokomocji na podłożu ferromagnetycznym

 Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński, prof. zw. PW  

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Wyniki XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepsza pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej za rok akademicki 2015/2016 i 2016/2017 z Oddziału Wrocławskiego, nagrody i wyróżnienia otrzymali niżej podani absolwenci z Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechanicznego:

 II miejsce  mgr inż. OSTROWSKA Agnieszka

Ocena jakości elektrod zasadowych w procesie produkcyjnym poprzez korelację między zawartością wodoru w stopiwie i wilgotnością otuliny.

III miejsce  mgr inż. SINCLAIR Cameron Mark

Numerical incestigation of an emergency release of a eryogenics gas into confined space .

 Promotor: dr  inż. Ziemowit Malecha 

Wyróżnienie mgr inż. SZCZUREK Krzysztof

 Projekt wysokospadowej turbiny wodnej .

 Promotor: dr inż. Przemysław Szulc

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Wyniki XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepsza pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej za rok akademicki 2017/2018 i z Oddziału Wrocławskiego, nagrody i wyróżnienia otrzymali niżej podani absolwenci z Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechanicznego:

 II miejsce  mgr inż. PORAŻKA Łukasz

Nowatorska technologia lutowania miękkiego tytanu oraz stopów aluminium i magnezu, poprzez opracowanie powłoki galwanicznej. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Wyniki XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepsza pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej za rok akademicki 2018/2019 i z Oddziału Wrocławskiego, wyróżnienie otrzymał niżej podany absolwent z Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechanicznego-Energetycznego:

 

Wyróżnienie mgr inż. MACIĄŻKA Mateusz
„Experimental studies of heat transfer and mass deposition of selected flue gas components on a packed bed in a cryogenic reactor „
Promotor:  dr inż. Wojciech Gizicki .

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Ogólnopolski Konkurs Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

DYPLOM

za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie SIMP na

„Najlepsze osiągniecie techniczne 2018 roku”

w kategorii : osiągnięcia wdrożone w przemyśle

za opracowanie i wdrożenie przez zespół pracowników : Politechniki Wrocławskiej Wydział Mechaniczny w składzie:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski , mgr inż Ireneusz Ciepacz , dr inż. Tomasz Wojdat , dr hab. inż. Kazimierz Granat

osiągnięcia technicznego pt.:

„Nowatorskie technologie lutowania miękkiego i twardego trudno spajalnych stopów aluminium,

magnesu i tytanu w połączeniach różnoimiennych”

Poznań , 5 czerwca 2019 roku

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wyniki XII edycji konkursu na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2018 Roku”

Wyróżnienie – dyplom uznania

Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny

Tytuł osiągnięcia:

„Demonstrator badawczy nowej generacji kompleksowego systemu automatycznego
wspomagania operatora mobilnych maszyn z manipulatorem roboczym”

Autorzy osiągnięcia:

prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński,
dr inż. Andrzej Kosiara

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Wyniki XXXI edycji Konkursu Prac Dyplomowych im. Prof. Romana Sobolskiego w zakresie mechaniki i budowy maszyn organizowanego przez Koło SIMP
przy Politechnice Wrocławskiej.
  

  1. Inż. Damian Lickindorf – „Sześcioosiowy robot przemysłowy wykonany w technologii AM, sterowany na bazie Robot-Opereting-System” – wykonaną pod kierunkiem dra hab. Inż. Jacka Reinera prof. PWr (praca inżynierska) . nagroda w kwocie 300 PL.
  2. Mgr inż. Jakub Zając – „Thermodynamic analysis of natural gas recondensation system” – wykonana pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Piotrowskiej –
    (praca magisterska) – nagroda w kwocie 300 PL.