Członkowie Oddziału w organach i komisjach stałych ZG SIMP

Członkowie Oddziału w organach i komisjach stałych ZG SIMP.

Główna Komisja Rewizyjna SIMP

Imię i nazwisko Funkcja e-mail
Adam Hiczuk Sekretarz

Główny Sąd Koleżeński

Imię i nazwisko Funkcja e-mail
Andrzej Bielański Sekretarz

Komisje stałe ZG SIMP

Lp Imię i nazwisko Nazwa komisji ZG SIMP Funkcja e-mail
1. Jan Jantas Komisja Statutowo – Regulaminowa Członek
2. Wojciech Kozula Komisja ds.Informacji i Promocji SIMP Członek
3. Zygmunt Domagała Komisja ds. Odznak i Wyróżnień Członek
4. Paweł Zając Komisja ds. Młodej Kadry Technicznej Członek
5. Marian Skąpski Komisja Seniorów Członek
6. Zbigniew Mirski Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP – na nalepszą pracę dypl. o profilu mechanicznym obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej Członek
7. Krzysztof Kędziora Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP – dla absolwentów średnich szkół technicznych Członek
8. Wacław Kollek Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku Członek
9. Adam Hiczuk Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP Członek
10. Stanisław Kwaśniowski Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP Członek
11. Stanisław Kwaśniowski Komisja ds.Edukacji Zawodowej Członek
12. Zdzisław Sysak Komisja ds.Współpracy z Przemysłem i Rekomendacji Technicznych Członek