tel. /faks: 71 344 29 25 simp@not.wroc.pl

Komisje stałe działające w Oddziale

Komisja ds. Odznaczeń i Wyróżnień

Lp Imię i nazwisko e-mail
1. Andrzej Basara andrzej@konopkowie.it
2. Mirosław Baran miroslaw.baran@udt.gov.pl
3. Jan Pantak  simp@not.wroc.pl

Komisja ds. członkostwa OW SIMP

Lp Imię i nazwisko e-mail
1. Andrzej Bielański andrzej.bielanski@pwr.edu.pl
2. Juliusz Deja juliusz.deja@gmail.com
3. Zdzisław Sysak zdzislaw.sysak@pwr.edu.pl

Delegacji Oddziału do WRFSNT NOT

Lp Imię i nazwisko e-mail
1. Zygmunt Domagała zygmunt.domagala@pwr.edu.pl
2. Juliusz Deja juliusz.deja@gmail.com
3. Wacław Kollek waclaw.kollek@pwr.edu.pl

Członkowie Oddziału w komisjach WRFSNT NOT

Lp Imię i nazwisko Nazwa komisji NOT e-mail
1. Jerzy Okupnik Zespół ds. współpracy z zagranicą eluidpolska@vp.pl
2. Zygmunt Domagała Zespół ds. współpracy z gminą Wrocław zygmunt.domagala@pwr.edu.pl
3. Andrzej Bielański Komisja ds. młodej kadry technicznej andrzej.bielanski@pwr.edu.pl
4. Juliusz Deja Komisja ds. współpracy z uczelniami juliusz.deja@gmail.com
5. Eugeniusz Hadro Komisja seniorów ahadro@poczta.onet.pl

Członkowie Oddziału w organach i komisjach stałych ZG SIMP.

Główna Komisja Rewizyjna SIMP

Imię i nazwisko Funkcja e-mail
Adam Hiczuk Sekretarz adam.hiczuk@rzeczoznawca-ue.com

Główny Sąd Koleżeński

Imię i nazwisko Funkcja e-mail
Andrzej Bielański Sekretarz andrzej.bielanski@pwr.edu.pl

Komisje stałe ZG SIMP

Lp Imię i nazwisko Nazwa komisji ZG SIMP Funkcja e-mail
1. Jan Jantas Komisja Statutowo – Regulaminowa Członek jan.jantas@wp.pl
2. Wojciech Kozula Komisja ds. Informacji i Promocji SIMP Członek wojciech_kozula@whirlpool.com
3. Zygmunt Domagała Komisja ds. Odznak i Wyróżnień Członek zygmunt.domagala@pwr.edu.pl
4. Paweł Zając Komisja ds. Młodej Kadry Technicznej Członek simp@not.wroc.pl
5. Marian Skąpski Komisja Seniorów Członek simp@not.wroc.pl
6. Zbigniew Mirski Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP – na nalepszą pracę dypl. o profilu mechanicznym obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej Członek simp@not.wroc.pl
7. Krzysztof Kędziora Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP – dla absolwentów średnich szkół technicznych Członek simp@not.wroc.pl
8. Wacław Kollek Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku Członek waclaw.kollek@pwr.edu.pl
9. Adam Hiczuk Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP Członek adam.hiczuk@rzeczoznawca-ue.com
10. Stanisław Kwaśniowski Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP Członek simp@not.wroc.pl
11. Stanisław Kwaśniowski Komisja ds.Edukacji Zawodowej Członek simp@not.wroc.pl
12. Zdzisław Sysak Komisja ds.Współpracy z Przemysłem i Rekomendacji Technicznych Członek simp@not.wroc.pl