Komisje stałe działające w Oddziale

Komisja ds. Odznaczeń i Wyróżnień

Lp Imię i nazwisko e-mail
1. Andrzej Basara
2. Mirosław Baran
3. Jan Pantak  

Komisja ds. członkostwa OW SIMP

Lp Imię i nazwisko e-mail
1. Andrzej Bielański
2. Juliusz Deja
3. Zdzisław Sysak

Delegacji Oddziału do WRFSNT NOT

Lp Imię i nazwisko e-mail
1. Zygmunt Domagała
2. Juliusz Deja
3. Wacław Kollek

Członkowie Oddziału w komisjach WRFSNT NOT

Lp Imię i nazwisko Nazwa komisji NOT e-mail
1. Jerzy Okupnik Zespół ds. współpracy z zagranicą
2. Zygmunt Domagała Zespół ds. współpracy z gminą Wrocław
3. Andrzej Bielański Komisja ds. młodej kadry technicznej
4. Juliusz Deja Komisja ds. współpracy z uczelniami
5. Eugeniusz Hadro Komisja seniorów

Członkowie Oddziału w organach i komisjach stałych ZG SIMP.

Główna Komisja Rewizyjna SIMP

Imię i nazwisko Funkcja e-mail
Adam Hiczuk Sekretarz

Główny Sąd Koleżeński

Imię i nazwisko Funkcja e-mail
Andrzej Bielański Sekretarz

Komisje stałe ZG SIMP

Lp Imię i nazwisko Nazwa komisji ZG SIMP Funkcja e-mail
1. Jan Jantas Komisja Statutowo – Regulaminowa Członek
2. Wojciech Kozula Komisja ds. Informacji i Promocji SIMP Członek
3. Zygmunt Domagała Komisja ds. Odznak i Wyróżnień Członek
4. Paweł Zając Komisja ds. Młodej Kadry Technicznej Członek
5. Marian Skąpski Komisja Seniorów Członek
6. Zbigniew Mirski Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP – na nalepszą pracę dypl. o profilu mechanicznym obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej Członek
7. Krzysztof Kędziora Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP – dla absolwentów średnich szkół technicznych Członek
8. Wacław Kollek Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku Członek
9. Adam Hiczuk Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP Członek
10. Stanisław Kwaśniowski Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP Członek
11. Stanisław Kwaśniowski Komisja ds.Edukacji Zawodowej Członek
12. Zdzisław Sysak Komisja ds.Współpracy z Przemysłem i Rekomendacji Technicznych Członek