Oddział

Zarząd Oddziału

Funkcja Imię i nazwisko Kontakt
Prezes Zygmunt Domagała
Wiceprezes Stanisław Kwaśniowski
Sekretarz Wojciech Kozula
Członek Zarządu Andrzej Bielański
Członek Zarządu Grzegorz Drogowski
Członek Zarządu Jan Jantas
Członek Zarządu Marek Młyńczak

Delegaci na XXXV Walny Zjazd Delegatów SIMP we Wrocławiu 23.06.2018 r

Lp Nr koła Imię i nazwisko Adnotacje
1. 19 AMBROZIAK Andrzej
2. 32 BARAN Mirosław
3. 53 BARTOSZEWSKI Henryk
4. - BIELAŃSKI Andrzej  Członek Honorowy SIMP
5. 19 CIAŁKOWSKA Bożena
6. 19 CZABANOWSKI Robert
7. - DEJA Juliusz  Członek Honorowy SIMP
8. 19 DOMAGAŁA Zygmunt
9. 8 JOPPE Jarosław
10. 19 FAŁEK Zbigniew
11. 19 GNUTEK Zbigniew
12. 19 HARAPIŃSKA Ewa
13. 53 HICZUK Adam
14. 17 JAKUBOWSKI Jan
15. - JANTAS Jan
16. 23 JAROŃ Ryszard
17. - JĘDRZEJEWSKI Jerzy  Członek Honorowy SIMP
18. 35 KARASZ Piotr
19. 19 KOLLEK Wacław  Członek Honorowy SIMP
20. 53 KORZEKWA Józef
21. 4 KOZULA Wojciech
22. 19 KWAŚNIOWSKI Stanisław
23. 19 LEWANDOWSKI Tadeusz
24. 53 ŁOSIECZKA Jadwiga
25. 19 MIRSKI Zbigniew
26. 19 MŁYŃCZAK Marek
27. 6 OKUPNIK Jerzy
28. 19 PIWOWARCZYK Tomasz
29. 19 ROMANIK Grzegorz
30. 40 RZEPECKI Józef
31. 19 SIERZPUTOWSKI Gustaw
32. 23 SKĄPSKI Marian
33. - SKOCZYŃSKI Wacław
34. - MACHAŁA Piotr
35. 19 STRYCZEK Jarosław
36. 19 SYSAK Zdzisław
37. 32 SZYMAŃSKI Piotr
38. 19 SZYMKOWSKI Janusz
39. 19 WOJDAT Tomasz
40. - WOŹNIACKI Andrzej  Członek Honorowy SIMP
41. 19 WRÓBLEWSKI Roman
42. 19 ZAJĄC Paweł

Delegaci na XXXIV Walny Zjazd SIMP w Rydzynie

Lp Imię i nazwisko Adnotacje
1. Kol. Bożena Ciałkowska
2. Kol. Marek Młyńczak
3. Kol. Wojciech Kozula
4. Kol. Zbigniew Fałek
5. Kol. Andrzej Bielański Członek Honorowy SIMP
6. Kol. Juliusz Deja Członek Honorowy SIMP
7. Kol. Jerzy Jędrzejewski Członek Honorowy SIMP