Szkolenie eksploatacji urządzeń i instalacji gazów medycznych

 

Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego, zatrudnionego na stanowiskach pracy dozoru i bezpośredniej obsługi urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia.

Szkolenie organizowane jest w pięciodniowym cyklu od poniedziałku do piątku, raz w roku na przełomie września i października.

Ze względu na brak na dzień dzisiejszy systemu wydawania resortowych zaświadczeń kwalifikacyjnych – osoba, która ukończy szkolenie zakończone egzaminem wewnętrznym, otrzyma zaświadczenie zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622), wydane przez SIMP Oddział we Wrocławiu.

Program szkolenia:

  1. Podstawowe akty prawne i przepisy związane z gospodarką gazami medycznymi (3 godz)
  2. Wybrane normy , dokumentacja techniczna, inwestycyjna, eksploatacyjna, techniczna – uruchomienia instalacji (2 godz)
  3. Rodzaje gazów medycznych i ich właściwości fizyko-chemiczne, warunki ich użytkowania (3 godz)
  4. Centralne źródła zasilania instalacji gazówmedycznych (4 godz)
  5. Techniczne warunki wykonania instalacji gazów medycznych (3 godz)
  6. Urządzenia instalacji gazów medycznych – wymagania techniczne i eksploatacyjne (6 godz)
  7. Próby, przygotowanie instalacji do odbioru i eksploatacji (1 godz)
  8. Zajęcia i ćwiczenia praktyczne (4 godz)

Cennik

Podane powyżej koszty są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT