Obsługa suwnic

 

Szkolenie z obsługi suwnic, obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne z zakresu:

II S

– suwnice

– wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego

– żurawie warsztatowe stacjonarne

Zadania:

– hakowe ogólnego przeznaczenia,

– specjalne

I S

– suwnice

– wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub kabiny

– żurawie warsztatowe stacjonarne

Zadania:

– hakowe ogólnego przeznaczenia,

– specjalne

Szkolenie składa się z wykładów teoretycznych oraz szkoleń praktycznych, zakończonych egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego do 3 tygodni po ukończonym kursie. Zdany egzamin na operatora suwnic daje 10- letnie uprawnienia do ich obsługi w zależności od wyboru danej kategorii uprawnień niezależnie od:

– udźwigu

– typu

– sposobu napędu

– wysokości podnoszenia

Cennik