Sekcje i Towarzystwa Naukowo-Techniczne ZG SIMP

Lp Nazwisko i imię Nazwa Sekcji ZG SIMP Funkcja E – mail
1. Zdzisław Sysak Sekcja Uszczelnień i Techniki Uszczelniania p/o Prezes
2. Piotr Dudziński Sekcja Maszyn Roboczych Ciężkich i Transportu Bliskiego p/o Prezes
3. Piotr Machała Sekcja Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Prezes
4. Zbigniew Mirski Sekcja Spawalnicza   Prezes
5. Wacław Skoczyński           Sekcja Obrabiarek i Narzędzi   Prezes
6. Jan Jantas            Sekcja Energetyczna   p/o Prezes
7. Zygmunt Domagała           Sekcja Hydrauliki i Pneumatyki   Prezes