Egzamin UDT z obsługi suwnic

 

Egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego odbywa się do 3 tygodni po ukończonym kursie. Zdany egzamin na operatora suwnic daje 10- letnie uprawnienia do ich obsługi w zależności od wyboru danej kategorii uprawnień niezależnie od:

– udźwigu

– typu

– sposobu napędu

– wysokości podnoszenia

Cennik