20.10 – 21.10 Szkolenie z Substancji Kontrolowanych oraz F-gazów 21.10 – 24.10 Kurs dla palaczy (urządzenia energetyczne gr 2)- rozpoczęcie o godz. 15:00 25.10 – 26.10 Kurs na obsługę urządzeń gazowych (gr 3)- rozpoczęcie o godz. 15:00 27.10 – egzamin energetyczny: gr...